Med over 100 medlemmer er vi avhengige av god hjelp fra foreldre og andre frivillige som ønsker å bidra i gruppa.

Eksempler på foreldre som bidrar til å drive gruppa er:

  • Gruppeleder
  • Gruppestyre
  • Enhetsledere
  • Enhetsassistenter
  • Foreldreråd

Ønsker du å bidra til at 1. Ski skal være det beste stedet å være for speiderne våre? Ta kontakt med gruppeleder Tom Øyvind, eller enhetslederen i den enheten du ønsker å hjelpe til i.