Theo Høvding

Tipien

…kan være leirens største prøvelse, men også en stor suksess. Her skal hele troppen koordineres og ledere samsnakkes. Går det godt, vel da er alt godt, men går det dårlig… ja så har i alle fall naboene fått noe å snakke om…
Det blir ofte lettere dersom man vet hva man gjør før man begynner.

Jeg har merket meg følgende:

(Når jeg sier høyre og venstre er det sett fra inngangen, altså forfra).

Man starter med en trefot, laget av de tre største raiene, surret med dobbel halvstikk i høyde med dukens overkant. Halvstikken surres med ankertauet, og dette skal henge ned midt i tipien. Det brukes også til å støtte opp trefoten mens den reises.

Man skal også plukke ut den 4. største raien, den skal legges til side og brukes til løfteraie, men mål først hvor duken skal festes. Når trefoten er oppe er det for sent!

Plukk også ut de to minste raiene. Disse legges til side og brukes til lufteraier. NB! De skal ha godt avrundede ender så de ikke sliter hull i duken.

Den ene foten av trekanten utgjør venstre dørraie sett forfra (det betyr at den må være litt lengre enn de andre. Man måler ved å brette ut duken og plassere raiene på «rett sted» før man surrer). Den andre venstre raie nr. 5 sett forfra og den tredje høyre raie nr. 5 sett forfra. Trefoten reises ved at man legger den ned med endene nogenlunde rett plassert i sirkelen, tredje raie ligger parallell med 2. raie. Tredje raie settes på plass sist og foten står!

Tipien settes opp i en svak pæreform med lengst avstand fra midten til døråpningen. Raiene settes i en ring som er noen cm mindre enn endelig diameter. (Raiene skal flyttes ut etter at duken er kommet på plass).

Å balansere raiene stående er eneste måten man kan klare å håndtere dem. Hver speider står på anvist plass i en sirkel, og holder sin raie rett opp med den tykkeste enden i bakken. Når raiene legges på plass skal en «ledig speider» holde enden ned mot bakken, for eksempel ved å sette foten mot den.

Raiene legges på plass i en spesiell rekkefølge. Først fra høyre dørkant raie 1, 2, 3,4, (og evt. resten av raiene frem til midten hvis tipien er stor) deretter raiene på venstre side (en står jo der fra før) 5, 6, 7, 8 (og evt. frem til midten). Alle disse raiene skal legges i samme «krybbe» på trefoten. Deretter setter man de bakre raiene på plass i rekkefølge fra høyre, men la løfteraiens plass stå tom! Den har plass nr. 2 fra bakre venstre trefotraie.

Nå skal raiene snøres med ankertauet. Man starter fra bakre venstre trefotraie og går runden «med klokka» på utsiden av tipien. Det skal surres med 4 runder. «Vipp» deretter tauet opp i kløften over trefotraien til venstre for døren og trekk det ned midt i tipien. Er det vind må ankertauet nå festes i bakken med plugg.

Før oppsetting skal duken foldes slik at løfteraien ligger i midten av den. Fra hver ende rulles duken inn slik at den danner en langstrakt trekant på hver side av løfteraien. Duken bindes godt fast i løfteraien før denne reises og bæres på plass. Dette er tungt og her bør bare store relativt tunge speidere delta. Legg raien på plass i krybben og sjekk at høyden på duken stemmer med reisverket

Deretter rulles duken ut/rundt og kneppes på forsiden. Den største speideren bærer, i mangel av stige, den minste på skuldrene for å få kneppet de øverste pinnene på forsiden.

Så flyttes raiene innenfra og ut slik at de fyller duken. Ikke for langt, da kan det være vanskelig å plugge den ned!

Pluggene settes i fra utsiden. Man tar først pluggene rundt døren, dernest baksiden før man plugger på sidene. Sett pluggen inn, vri løkken noen ganger før du setter pluggen ned hvis det er plass. Det låser og strammer.

Så flytter du nok en gang raiene ut, denne gangen så langt de går. Deretter henges innerduken på plass.

Du tar ned tipien ved å gjøre prosessen baklengs…javel i omvendt rekkefølge da…

Monteringsanvisning Tipi