Turplanlegging

Dette skjemaet benyttes av patruljene for å sende inn til troppsleder før patruljetur.
 • Beskriv rutevalg
 • Alle deltakere skal være inkludert
 • Fra/til dato og klokkeslett
 • Navn og kontaktinformasjon NB sjekk at det passer for vedkommende
 • Beskriv værmelding for perioden dere er borte
 • Sjekk nettisede: http://www.timeanddate.no/astronomi/sol/ https://yr.no
 • Beskriv ca klokkeslett og hva dere skal gjøre
 • Sansynlighet og konsekvens listest som (L/M/S) L = Lav M = Medium S = Stor
 • Beskriv eventuelle drikkekilder
 • Hva skal lages og hvem lager hva?
  Husk at en voksen skal være med ved henting av utstyr
 • Beskriv hvilken ting dere trenger utover standard patruljeutstyr:
 • Beskriv om dere benytter offentlig transport og hvilken, om noen kjører dere, husk å sjekk om det passer