Foreldreforeningens formål er å støtte speidergruppa alle foreldre som har barn i speidergruppa er automatisk medlem av foreldreforeningen.

Områder vi arbeider med er drift og vedlikehold av speid,ergruppas eiendommer Ski Speiderhus, Bjerkebekk og Q-hytta, skaffe inntekter til drift av gruppa, samt praktisk bistand til lederne ved arrangementer. Alle som har barn i 1. Ski Speidergruppe er automatisk medlem av foreldreforeningen. Foreldre som har lederverv i gruppa er fritatt fra foreldreforeningens arbeid.

Typiske oppgaver som foreldreforeningen driver med er:

Fakkeltog i desember. Planlegging og gjennomføring i samarbeid med Troppen. Servering av nissegrøt og rød saft på Speiderhuset
Bidra på arrangementer og turer når lederne trenger bistand

Dugnader:

  • Vasking av Speiderhuset en gang hver måned (rullerer mellom de forskjellige enhetene og gjennomføres samtidig med speidermøte)
  • 16. mai. Klargjøring til tradisjonell 17.mai-frokost på Menighetshuset
  • 17. mai. Servering og rydding
  • Løpende vedlikehold av speidergruppas eiendommer