Patruljen er selve navet i troppen. Patruljen består av en patruljefører, en assistent og patruljemedlemer. Selve patruljeinndelingen finner du her.

Patruljemøtene styrer patruljen selv, enten lærer de seg noe nytt og får hjelp av andre som kan det som eksempelvis kart og kompass eller gjør noe sosialt sammen. Veldig mange patruljemøter går med til å ta merker. Enten tar de livlinemerket eller lager en knutetavle. Det viktigste er at patruljen er enig i hva de skal bruke møtet til, hvordan de skal gjennomføre det og hva de skal oppnå.

Merker kan patruljen ta sammen eller de kan ta det individuelt. Viktigste er at de rapporterer merker de har tatt her, enten det er alene eller som en patrulje.