1.Ski speidergruppe har 2 hytter, Bjerkebekk og Q-hytta som er faste turmål for tropp, flokk og bever. Det er troppen som benytter Q-hytta, like ved har vi troppsområde hvor gapahukene settes opp og patruljene har sine mer eller mindre faste plasser å ha huken sin.
Vi pleier også å ha gruppeleir på Halsnes, selv om vi noen ganger drar andre steder på gruppeturen. Samt troppen pleier å ha kanotur på Langen eller lengre vekk. Vi er også så heldige at vi kan låne Stallerudhytta hvor vi selger vafler for skiturister.

Faste oppmøteplasser:

Tur til hyttene våre

Når vi drar til Bjerkebekk eller til Q-hytta pleier vi enten å møtes ved Smerta, «Bommen» eller Granerud skytebane. Det er litt forskjellige mål for turen og det er som regel troppen som går fra Granerud, gjerne for å ta noen poster på veien. Flokken og Beverne møter som regel opp på Smerta eller ved bommen.
Flokken og Beverne pleier også å ha felles avreise fra Ski middelalderkirke slik at vi gjerne samler speiderne i færre biler.

Gruppeturer:

Når vi drar på gruppetur, pleier vi å leie buss og den pleier å gå fra Hebekk Skole. Hit kommer bussen også tilbake og dere kan hente speiderne deres.

Kanotur på langen:
Vi pleier da å starte fra og komme tilbake til Gjersengen Badeplass, vi trenger hjelp fra foreldrene til å vaske og stable kanoene på hengerene våre når speiderne kommer tilbake, så sett av god tid når dere henter dem..

Stallerud:
Når vi drar til Stellerud pleier vi å møtes ved parkeringen like ved. Her henter en gjerne speiderne også.