Her i rovergruppa til 1.Ski æRæR, er vi en sosial gjeng og er med på mange forskjellige aktiviteter innenfor 1.Ski speidergruppe og Follo Krets

Vi har en egen hule under speiderhuset hvor vi befinner oss, og er der under møtene som er hver siste torsdag i måneden.

Har du spørsmål angående æRæR, så kan du sende mail til learirsch@hotmail.com