Ugh, ugh og ville krigshyl

gjenlød i skogene rundt Smerta da 1. Ski 1. tropp innviet sin ekte indianertipi våren 1978. Tipien var den første i sitt slag i Norge og den gang helt enestående i Europa.

Tipien – duken – er hentet fra Mobile i Alabama i USA høsten 1977. – Ideen til tipien fikk vi i 1977, kan den gangs troppsleder og primus motor for tipi-prosjektet, Ole Chr. Bye fortelle.

– Det var meningen at vi skulle skaffe oss en tipi fra Danmark, men så klarte vi å få oss noen kontakter i USA. På den måten fikk vi tak i en ekte indianertipi. Vi var selv og hentet tipiduken i Mobil. Den er sydd av en indianer som rett etter at duken ble ferdig sydd dro til skogs, kan Ole Chr. Bye fortelle. Bye arbeidet på denne tiden i SAS og hadde muligheten til å reise billig.
Tipien ble til i et lite rom. Indianeren som sydde har aldri sett tipien ferdig oppsatt. Etter innvielsen av 1. Ski 1. tropps tipi ble det sendt et bilde fra seremonien til en postkasse hvor indianeren hentet nødvendig post av og til. Vi vet at konvolutten med bildet fra Ski er hentet, men indianeren har vi ikke hatt kontakt med siden tipiproduksjonen.

Tipi-innvielsen fant sted på Smerta i Ski. Der var tipien satt opp for første gang etter at vi hentet raier, barket og pusset høsten 1977. I påsken 1978 ble tipiduken lagt utover i den lille gymsalen på Ski skole. Her ble troppsmerkene rundt hele duken trykket på med fotkraft og dekorasjonene malt på med pensel.

Det var den amerikanske ambassadøren i Norge som foretok den offisielle åpningen av tipien godt hjulpet av ordføreren i Ski, Ingvill Raaum. Det hele foregikk med stort oppbud av speidere, foreldre, ambassade-folk og representanter fra Østlandets Blad og Aftenposten.

Dagen etter innvielsen reiste først troppsassistent Knut Mæhlum og noen dager senere troppsleder Ole Chr. Bye til Mobil i USA som æresgjester på en stor indianer-powwow. Her bodde Ski-lederne sammen med høvding Iron Eyes Cody jr. (http://www.treecody.com) (Seneca-Cherokee-indianer) – sønnen til Iron Eyes og Yewas Cody – i en hel uke. Overnattingen fant selvfølgelig sted i høvdingens meget spesielle tipi. På powwowen var det satt opp en mengde tipier, det var danskekonkurranser, rodeo, indianerkunst-utstilling osv. Det var samlet indianere fra Tennessee, North Carolina, Georgia, Mississippi, Florida, Louisiana, Texas, Oklahoma, Indiana, Ohio, Kentucky, West Virginia og to fra Ski, Norway. Stor og mye oppmerksomhet og stor opplevelse for to ferske indianere.

– Vi hadde med oss bilder fra tipi-innvielsen som viste tipien vår med dekorasjoner. Alle var imponert over hva vi hadde fått til og de syntes at tipien var flott. Det var bare på ett område vi ikke klarte å konkurrere. Indianerne hadde nydelig usmykking av tipiene innvendig. Alter, tepper, smykker og senger var helt fantastisk. Men vi fikk med oss en fredspipe og et indianerteppe, kantroppsassistent Knut Mæhlum fortelle.

Tipien ble brukt første gang på leir på kretsleiren K78 på Tromøy. Her ble tipien nok en gang omtalt i pressen.

– På Hove hvor ca. 1 100 speidere fra Follo ert samlet til leir – finner man et telt, som er enestående i sitt slag i Norge. 1. Ski 1. tropp har med seg en ekte tipi, som er sydd av en vaskeekte indianer. Teltet ble hentet hjem fra USA i fjor og kostet guttene ca. 3 500 kroner, skrev Den Nye Tiden på sin førsteside torsdag 29. juni 1978. Troppsassistentene Jens Døvik og Knut Mæhlum var avisens kilde. De kunne fortelle at troppen har gått til innkjøp av indianerlitteratur og prøver å dra nytte av de positive tingene innen indianerkulturen.

I indianerteltet rår det streng disiplin. To piler i kryss foran inngangen betyr ”låst” og inni teltet skal jenter sitte på venstre side og gutter på høyre. Alteret med fredspipen er plassert i sentrum ved bålet– de to tingene skal alltid settes i stand før tipien tas i bruk – og dette kan ingen røre utenom høvdingen. Hodeskallen på alteret ble funnet i skogen i forbindelse med innvielsen. Fredspipen kan kun benyttes etter at høvdingen har fyrt opp og lar den gå på omgang.

Tipiraienes lengde er og har alltid vært et problem i forbindelse med transport til og fra leir. Til tross for dette har tipien blant annet vært i Trøndelag, på Sørlandet og på Gurredam i Helsingør hele to ganger. Nå sist i 2002, på Ski- og Ås-speidernes felles gruppeleir.
Tipi-Setup-The ultimate instruction
Monteringsanvisning Tipi