Hver patrulje har sin egen patruljekasse. Den skal gjennomgås 2 ganger i året av patruljen før tur.