1. Ski 1. Flokk er et tilbud til barn i 3.-5. klasse.
Møtene holdes på Speiderhuset på Vardåsen (i skogen bak Ski sykehus).

Det er ingen forutsetning å ha vært beverspeider for å begynne i Flokken. Treningsprogrammet i Flokken tilpasses alle flokkspeiderne slik at alle skal være på samme nivå ved overgang til Troppen i slutten av 5.klasse.

Gjennom treningsprogrammet i Flokken jobber vi med følgende programelementer:
«Jeg er beredt»-merket
Utfordringen – personlig tilpasset
Programmerker
Fordypningsmerker
Prosjekter