Gruppeting 2020

1 november, 2020 av Jonas Paulsen

Som tidligere sendt i Spond kalles det inn til gruppeting i 1. Ski speidergruppe 5. november klokken 19.30-21.00. Med gjeldende smittesituasjon har vi valgt å avholde årets gruppeting på Teams.

Link til Gruppeting på Teams

Alle med betalt medlemskap i 1. Ski speidergruppe kan stille og har stemmerett. Rovere og speidere oppfordres til å stille.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og agenda
  2. Valg av ordstyrer samt to representanter til å signere protokollen
  3. Økonomi – innstilling til budsjett
  4. Antall styremedlemmer i gruppestyret
  5. Valg til gruppestyret
  6. Kontingent 1. Ski speidergruppe
  7. Innkomne saker

Velkommen!