Informasjon fra troppsledelsen, høsten 2020

18 august, 2020 av Helland

Hei dere og velkommen til nytt speiderår. Vi blir preget av Korona nå også, men vi tar høyde for å gjennomføre arrangementer.
Føringer fra helsemyndigheter og Nordre-Follo kommune vil bli fulgt og vi tilpasser møtevirksomheten etter eventuelle endringer.
– Det vil enn så lenge være behov for at foreldre stiller seg tilgjengelig på møter, slik at 1 voksen følger hver patrulje. Det vil være variabelt hvor mange hvi trenger pr møte da vi lederne ikke alle kan delta hvert møte.
– På overnattinger må vi sørge for at speiderne sover med 1m avstand og innfinner seg i «kohorter» for å sikre kunnskap rundt spredning og minimering av smittespredning. For troppen er en Kohort = patruljen.

Vi er nå en gjeng på 5 ledere i troppen, Jeg har fått med meg Bernt Inge, Katrine, Helga og Ole Fredrik.

Semesteret er nå planlagt og alle arrangementer er nå lagt inn i kalenderen her på https://1-ski.speiding.no/kalender/ .
– Innkalling til troppsmøter er gjort gjennom Spond, det vil bli gjort gjennomgang med patruljeførere slik at de kan benytte spond for oppmøte de også.
– Halsnestur blir avholdt i høstferien (1-4 oktober), innkalling kommer fra de ansvarlige. Det vil også da bli informert nærmere rundt Korona begrensninger i samband med den turen.
– Barfrost går av stabelen som planlagt i midten av November.

Informasjonsdeling er alltids en utfordring med flere kanaler, vi har Spond, Facebook grupper for gruppen, troppen og patruljene og Spond. Troppsledelsen kommer primært til å publisere informasjonen her på nettsidene og dele lenker ut herfra. Dette for å forenkle informasjonsformidlingen og forhåpentlig vis bedre informasjonen dere mottar.

Personvern står også som en viktig sak for oss, vi har derfor lagt ut informasjon om deling av bilder på troppens facebook side https://www.facebook.com/groups/1ski1tropp/ .
Denne gruppen er for foresatte, speidere i 1.Ski 1.Tropp og ledere i gruppen. Medlemmer av facebook gruppen som ikke er i denne kategorien bes om å forlate den og heller følge 1.Ski på gruppens Facebook side https://www.facebook.com/groups/36372356636/ .
Regler for deling av bilder finner dere her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Foreldremøte blir avholdt når troppen starter 31.8.20, vi sees da.