Tiltak i forbindelse med Koronavirus

11 mars, 2020 av Jonas Paulsen

Etter at det har kommet nye nasjonale retningslinjer for smittevern har gruppestyret i 1. Ski speidergruppe diskutert hvordan vi skal gjennomføre møter og turer i tiden fremover.

Vi ønsker veldig gjerne å gjennomføre speideraktiviteter i tiden fremover.

Styret har gjort følgende beslutning:

Gruppa gjennomfører planlagte møter og turer i overenstemmelse med Norges speiderforbunds råd for gjennomføring av speideraktiviteter. Enhetene (Troppen og Flokken) gjør de nødvendige tilpasninger i sine arrangementer. Enhetslederne informerer om hva som gjelder på møter og turer.

Hvis det er spørsmål så ta kontakt med gruppestyret på gruppeleder@1ski.no