Tiltak i forbindelse med Koronavirus

11 mars, 2020 av Jonas Paulsen

I forbindelse med spredning av koronavirus (Covid19) så følger gruppestyret i 1. Ski nøye med på situasjonen for å sikre at vår drift ikke bidrar til økt smittefare blant våre medlemmer.

Vi følger råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet. For tiden forventes en økt spredning av viruset. Vi har allerede gjort noen tiltak men vi kommer løpende til å vurdere situasjonen.

På nåværende tidspunkt gjør vi følgende tiltak:

 • Alle turer er avlyst inntil videre
 • Gruppa deltar ikke på fellesarrangementer
 • Speidermøter avlyses inntil videre. Det vil bli informert gjennom enhetenes informasjonskanaler når vi starter opp igjen med speidermøter (Spond eller Facebook)

Det er for tidlig å si om denne pandemien vil få noen effekt for leiren til sommeren. På nåværende tidspunkt går vi ut fra at vi gjennomfører leiren. Gruppestyret vil vurdere dette fremover. Vi vil i den vurderingen ta hensyn til råd fra WHO og Folkehelseinstituttet.

Fremover kommer vi til å distribuere informasjon via gruppas hjemmeside og gruppas side på Facebook. For tiden holder vi på med å legge om til nye nettsider for gruppa. Vi kommer derfor til å legge ut informasjon på vår nye hjemmeside som du finner på 1-ski.speiding.no.

 

Til sist vil vi understreke at alle kan bidra til å begrense spredningen av koronavirus;

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender.
 • Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd

 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Har du spørsmål om gruppas vurderinger i denne saken, kontakt undertegnede på gruppeleder@1ski.no eller telefon 91759106

Med speiderhilsen
Tom Øyvind Jahren

Tiltak for å redusere smitte